Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, dla osób posiadajacych tytuł nauczyciela kontraktowego (zdalnie)
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.