Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Piszemy plan rozwoju zawodowego – dla nauczycieli mianowanych (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli rozpoczynających staż na wszystkie stopnie awansu zawodowego
Cele

- zapoznanie z zasadami dobrego planowania

- zapoznanie z wymaganiami awansu zawodowego na właściwy stopień

- zapoznanie z różnicami pomiędzy wymaganiami i powinnościami za okres stażu

- wyznaczanie zadań do realizacji w okresie stażu

Tematyka

- cechy dobrego planowania

- awans zawodowy – podstawy prawne

- wymagania a powinności za okres stażu

- przykłady działań zgodnych z wymaganiami awansowymi

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
80 zł