Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Motywowanie ucznia na lekcjach języka obcego (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli języków obcych w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności budowania motywacji w uczniach na lekcjach języka obcego

Tematyka

- przykłady zastosowania technik budowania motywacji w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
35 zł