Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak sprowokować ucznia do myślenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- rozwój osobisty nauczyciela

- wymiana doświadczeń

- dzielenie się wiedzą i wypracowanymi materiałami

- doskonalenie własnego warsztatu pracy

Tematyka

- spotkanie organizacyjno-diagnostyczne

- program sieci powstanie w oparciu o propozycje i oczekiwania uczestników

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
0 zł