Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doświadczenia na lekcjach chemii – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli chemii, przyrody w szkołach podstawowych
Cele

- wdrażanie do nauczania chemii zgodnie z podstawą programową, w tym:

- przeprowadzanie doświadczeń

- poprawność dydaktyczna eksperymentu

- znaczenie metody problemowej w rozwijaniu kompetencji kluczowych

- poznanie cyklu Kolba

- doskonalenie umiejętności praktycznego wykorzystania doświadczeń w różnych warunkach szkolnych

Tematyka

- analiza zapisów podstawy programowej z chemii, zmiany merytoryczne i metodyczne

- wskazówki, jak stworzyć tanie i bezpieczne minilaboratorium

- mobilne laboratoria ćwiczeniowe w każdych warunkach szkolnych

- wykonywanie przez uczestników doświadczeń zapisanych w podstawie programowej oraz innych – z wykorzystaniem kart pracy

- prezentacja zasobów pracowni KPCEN z czujnikami Pasco, metoda nauczania przez dociekanie

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
128 zł