Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: prosto, ciekawie, użytecznie – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli przyrodników (chemia, biologia, przyroda)
Cele

- doskonalenie nauczycieli w realizacji podstawy programowej i ciekawym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Tematyka

- kosmetyka w przedmiotach przyrodniczych: walory biologiczne i chemiczne składników

- substancje i zagadnienia z kosmetologii, z którymi uczniowie spotykają się w trakcie nauki szkolnej

- otrzymywanie prostych maseczek, peelingów, toników i kremów

- biologiczne i chemiczne trendy w kosmetyce

- wpływ kosmetyków na naszą skórę

 - prezentacja zasobów pracowni przyrodniczej z czujnikami PASCO

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Barbara Iwanowska (881-93-34-12)
Opłaty
160 zł