Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Przepis na dobrą lekcję matematyki – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela matematyki

Tematyka

- podstawa programowa matematyki a planowanie

- przykłady metod na ciekawe wprowadzenie do tematu

- sposoby na zaangażowanie uczniów

- przykłady, jak sprawdzać i oceniać umiejętności uczniów podczas lekcji

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
48 zł