Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Matematyka w laboratorium
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
nauczycieli matematyki
Cele

- wypracowanie efektywnych metod i form pracy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu Laboratorium Przyszłości

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

Tematyka

- zasady współpracy sieci oraz integracja

- przykłady dobrych praktyk

- eksperymenty na lekcjach matematyki

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Agnieszka Szymczak (797-46-66-53)
Opłaty
0 zł