Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs na kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Kursy kwalifikacyjne
Dla
nauczycieli, trenerów i instruktorów sportowych, instruktorów PTTK, instruktorów harcerskich od stopnia podharcmistrza, innych osób posiadających co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą w okresie ostatnich 15 lat
Cele

- zdobycie niezbędnej wiedzy do uzyskania uprawnień organizowania i kierowania wypoczynkiem dzieci i młodzieży zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tematyka

- planowanie pracy wychowawczej
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
- bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
- organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym
- elementy zarządzania kryzysowego
- prowadzenie dokumentacji wypoczynku
- ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
- na zakończenie egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Sławomir Żebrowski (881-93-00-83)
Opłaty
160 zł