Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Narzędzia cyfrowe do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń, ankiet i testów online – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- zastosowanie w edukacji nowoczesnych narzędzi dostępnych online do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń, ankiet i testów

Tematyka

- zapoznanie z przykładowymi aplikacjami online do tworzenia gier, zabaw, ćwiczeń, ankiet i testów

- tworzenie ankiet, testów i quizów za pomocą formularzy Google, aplikacji Quizizz i Kahoot

- szkolenie prowadzone zdalnie

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
48 zł