Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Nonogramy i inne zabawy online przydatne w szkole (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- malowanie liczbami – zapoznanie z zasadami rozwiązywania obrazków logicznych

- przegląd innych zabaw i gier logicznych przydatnych w szkole

Tematyka

- metody rozwiązywania nonogramów

- inne zabawy i gry logiczne przydatne w szkole

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
35 zł