Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

- przegląd e-zasobów i portali edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela

- wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej na lekcjach

- prawo autorskie na zasoby edukacyjne

Tematyka

- e-zasoby jako alternatywne źródło wiedzy

- portale edukacyjne

- Zintegrowana Platforma Edukacyjna

- prawo autorskie na e-zasoby

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
35 zł