Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Programowanie blokowe sposobem na rozwój logicznego myślenia (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych
Cele

- zapoznanie z programowaniem blokowym umożliwiającym rozwój logicznego myślenia

Tematyka

- wprowadzenie do programowania blokowego

- proste gry i zabawy w środowisku blokowym Scratch

- moduł micro:bit i MakeCode, czyli trochę elektroniki

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
35 zł