Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak rozmawiać z uczniami o wartościach – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
nauczycieli uczących na poziomie VII i VIII klasy szkoły podstawowej i w szkole średniej
Cele

- zastosowanie narzędzi i metod coachingowych na podstawie pracy zbiorowej pod red. Liliany Kupaj – wybrane przykłady

Tematyka

- moje fundamentalne wartości

- jaki wpływ na życie mają wartości

- równowaga w życiu

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
64 zł