Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Samorząd uczniowski – sieć współpracy i samokształcenia
Rodzaj
Sieci współpracy i samokształcenia
Dział
Wychowanie
Dla
opiekunów oraz liderów samorządów uczniowskich
Cele

- przygotowanie opiekunów samorządów uczniowskich do pełnienia funkcji

Tematyka

- podstawy prawne działalności samorządu uczniowskiego oraz rola opiekuna - organizacja pracy samorządu uczniowskiego

- przygotowania do wyborów samorządu uczniowskiego

- prawa dziecka, ucznia i człowieka w szkole

- wymiana doświadczeń

- przykłady pomysłów projektów edukacyjnych realizowanych przez samorząd uczniowski

- metody diagnozy środowiska szkolnego

Wymiar
15 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Opłaty
0 zł