Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwijanie myślenia matematycznego – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z zakresu umiejętności uczenia matematyki

Tematyka

- sposoby na rozwijanie myślenia krytycznego

- zabawy z zadaniami matematycznymi

- przykłady na rozwijanie rozumowania u dzieci

Szkolenie odbędzie się 29 marca 2023r. w godz. 17.00-20.00.

W formie zdalnej.

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88)
Współprowadzący
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97),
Opłaty
64 zł