Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wprowadzenie do systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej – szkolenie
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- poznanie założeń systemu edukacja przez ruch

- poznanie i stworzenie sytuacji edukacyjnychpozwalających pobudzać dziecko w czterech obszarach rozwojowych (fizycznym, poznawczym, społecznym, emocjonalnym)

Tematyka

- założenia systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej

- poznanie sytuacji edukacyjnych, które pozwalają pobudzić dziecko w czterech obszarach rozwojowych

- udział w kinezjologicznych zabawach dydaktycznych i ćwiczeniach systemu

- sposoby wykorzystania prac dzieci jako karty pracy w różnych sytuacjach edukacyjnych

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
128 zł