Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wykorzystanie robotów nie tylko do programowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

- rozwijanie u nauczycieli umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem kodowania i programowania informacji w różnych sytuacjach zadaniowych dziecka

Tematyka

- metodyka nauczania dzieci kodowania i programowania

- zabawy i sytuacje zadaniowe pomagające rozumieć sens kodowania i dekodowania informacji

- wykorzystanie robotów podczas zajęć (Ozobot, Genibot)

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Opłaty
64 zł