Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Gramatyka nie jest najważniejsza. Nauczanie języka polskiego jako obcego metodą komunikacyjną – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli języka polskiego oraz wychowawców we wszystkich typach szkół
Cele

- zapoznanie uczestników z metodami i technikami nauczania języka polskiego jako obcego

- zwrócenie uwagi na zastosowanie metody komunikacyjnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Tematyka

- metody i techniki pracy stosowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego a nauczanie języka w warunkach szkolnych: co można przenieść, jak zmodyfikować, co i jak usprawnić?

- dlaczego gramatyka nie jest (i nie może być) najważniejsza w podejściu komunikacyjnym

- przykłady konkretnych rozwiązań

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
48 zł