Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Jak budować swój autorytet – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- przygotowanie nauczycieli do wzmacniania swoich mocnych stron i pracy nad ograniczającymi przekonaniami

Tematyka

- moja wizja autorytetu

- co buduje autorytet nauczyciela (m.in. praca z narzędziami coachingowymi)

- rola autorytetu nauczyciela dla ucznia na różnych etapach jego rozwoju

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
80 zł