Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie wykorzystania myślenia wizualnego

Tematyka

- skuteczne zapamiętywanie przez rysowanie – skąd się wzięło myślenie wizualne

- czym i na czym rysować (narzędzia)

- podstawy i zasady rysowania

- tajniki graficznych notatek

- bank ikon

- pomysły na wykorzystanie myślenia wizualnego na lekcjach przedmiotowych

Wymiar
12 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
192 zł