Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie stosowania oceniania kształtującego (OK) w pracy z uczniem

Tematyka

- ocenianie kształtujące – działania nauczyciela i ucznia

- ocenianie kształtujące w zapisach prawnych, w tym w statucie szkoły

- ocenianie kształtujące a motywacja

- jak wprowadzić OK do praktyki szkolnej

- cele lekcji

- kryteria oceniania

- zasady tworzenia i udzielania informacji zwrotnej

- ocena koleżeńska

- samoocena – jej znaczenie w samorozwoju

- dokumentowanie osiągnięć ucznia

- dobre praktyki

 

 

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
128 zł