Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia – kurs
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.