Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- poszerzenie wiedzy o mózgu i jego działaniu

- wykorzystanie zasad funkcjonowania mózgu w nauczaniu

Tematyka

- omówienie czynników istotnych dla przebiegu procesów myślowych

- przedstawienie praktycznych strategii, które pomogą na te procesy oddziaływać

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
35 zł