Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Praca z uczniem obcojęzycznym (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie umiejętności mówienia i pisania w języku obcym

Tematyka

- przykłady zastosowania metody komunikacyjnej w pracy nauczyciela

- inspiracje do wykorzystania w trakcie zajęć

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
35 zł