Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Social media – możliwości edukacyjne i pułapki (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- przybliżenie roli social mediów w promocji szkoły i wiedzy

- pokazanie ich jako źródło informacji i inspiracji oraz przestrzeni do budowania relacji

- uwrażliwienie na możliwe pułapki związane z korzystaniem z mediów społecznościowych

Tematyka

- pomysły na wykorzystanie social mediów w codziennej pracy nauczyciela

- social media a kompetencje kluczowe

- social media a budowanie relacji

- kultura języka i sztuka dyskusji w mediach społecznościowych

- bezpieczne korzystanie z social mediów: prywatność, zagrożenia cyfrowe i aspekty psychologiczne

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
35 zł