Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Social media – vademecum użytkownika. Prowadzenie profilu i promocja (zdalnie)
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- wprowadzenie uczestników w praktyczne aspekty prowadzenia profili/stron w mediach społecznościowych

Tematyka

- social media: prezentacja najbardziej popularnych

- praktyczny przewodnik: rodzaje profili, jak i co publikować

- wprowadzenie w narzędzia ułatwiające działanie w social mediach

- zasady dobrej promocji

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Dominika Wojtasińska (881-93-00-80)
Opłaty
35 zł