Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Trening pewności siebie. Techniki panowania nad tremą w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów we wszystkich typach szkół
Cele

- przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z młodzieżą w zakresie panowania nad tremą w sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych

Tematyka

- zajęcia warsztatowe z pogranicza teatru: techniki panowania nad tremą (motoryka ciała a prezentacja), metody umiejętnego skupiania się na zadaniu (tekście, pokazie, publicznym wystąpieniu), zasady koncentracji uwagi a swoboda i naturalność wypowiedzi

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
64 zł