Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Tutoring jako indywidualne wsparcie ucznia w rozwoju (również ucznia z doświadczeniem migracyjnym) – kurs
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli różnych przedmiotów, wychowawców we wszystkich typach szkół
Cele

- zapoznanie nauczycieli z metodą tutoringu

- przygotowanie do rozwijania potencjału ucznia i motywowania go do samodzielnej pracy

Tematyka

- tutoring – przykładem edukacji spersonalizowanej

- kim jest tutor, cechy tutora

- dla kogo jest tutoring

- czym są i na czym polegają tutoriale

- tutoring sposobem rozwijania uzdolnień uczniów

- narzędzia pracy z uczniem w ramach tutoriali

- przykłady wprowadzania tutoringu do szkoły

Wymiar
10 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Opłaty
160 zł