Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Uczeń autorem swojego procesu uczenia się – zasady tworzenia OK zeszytu – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli w szkołach podstawowych
Cele

- doskonalenie warsztatu nauczycieli w zakresie wykorzystania elementów oceniania kształtującego do systematycznej pracy ucznia

Tematyka

- tradycyjny zeszyt a zeszyt OK – różnice

- etapy zakładania OK zeszytu

- elementy OK zeszytu

- OK zeszyt a samokształcenie ucznia

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
64 zł