Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja humanistyczna i języki obce
Dla
nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych
Cele

wsparcie nauczycieli szkół ponadpodstawowych w związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu: historia i teraźniejszość

Tematyka

* podstawowe założenia organizacyjne zmian programowych od nowego roku szkolnego 2022/2023

* koncepcja przedmiotu i treści podstawy programowej HiT

* warunki i sposób realizacji podstawy programowej przedmiotu historia i teraźniejszość

* ZPE jako narzędzie wspomagające pracę nauczycieli HiT

Szkolenie w formie zdalnej 23.08 2022, godz. 17.00

Link do szkolenia zostanie przesłany na adres podany w zgłoszeniu

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Zofia Spalińska (881-93-33-55)
Współprowadzący
Monika Kwidzyńska (797-46-66-18),
Opłaty
0 zł