Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli ZS Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu w ramach prajektu " Twoja wiedza Twoja przyszłość IV"
Cele

Rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz z zakresu doskonalenia zawodowego.

Tematyka

1.Priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego.

2. Potrzeby i preferencje w zakresie wiedzy o nowych technologiach.

3.Kompetencje informatyczne w pracy nauczyciela.

4.Kompetencje przygotowujace do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym nauczycieli.

5.Rezultaty współpracy : Przedsiębiorca- Nauczyciel-Uczeń.

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Współprowadzący
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50),
Opłaty
0 zł