Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Maturalne ABC – język angielski, formuła egzaminu od 2023 r.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli
Cele

Upowszechnienie informacji o formule matury z języka angielskiego od 2023 r.

Tematyka
  • Podstawy prawne i harmonogram wdrażania

  • Wymagania egzaminacyjne (lata 2023–2024)

  • Część ustna. Część pisemna: arkusze egzaminacyjne

  • Materiały zamieszczone na stronach CKE i ORE

  • Zaproszenie do udziału w sieci współpracy

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Maria Lesisz-Wojciechowska (881-93-44-85)
Opłaty
0 zł