Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Awans zwodowy na nauczyciela mianowanego (dla osób, które tytuł nauczyciela kontraktowego uzyskały do 01.09.2022) - konsultacje
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczyciele z tytułem nauczyciela kontraktowego
Cele
  1. zapoznanie przepisami prawa odnośnie awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela i rozporządzenia MEN;
  2. zapoznanie z podstawami teoretycznymi dobrego planowania pracy;
  3. ćwiczenia w pisaniu planu rozwoju zawodowego.
Tematyka

Część I:

  1. podstawy prawne awansu zawodowego wg rozporządzenia z 2018r.;

Część II:

  1. podstawy dobrego planowania;
  2. forma planu rozwoju zawodowego – jaką wybrać? – propozycje.
  3. Wymagania awansowe a zadania do realizacji.
  4. Ćwiczenia w porządkowaniu zadań w planie.
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Opłaty
0 zł