56 62 277 47 881 93 10 25 kpcen_torun@kpcen-torun.edu.pl
Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (W.III.JSz-4292/01/08)
Kompetencje kluczowe w przedmiotach przyrodniczych – warsztaty
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dla
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych
Cele
  • zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi
  • kształtowanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
  • kompetencje językowe w przedmiotach przyrodniczych
Tematyka
  • rozbudzanie zainteresowania uczniów przedmiotami przyrodniczymi metodą nauczania przez dociekanie
  • regularne włączanie doświadczeń w proces nauczania, przykładowe eksperymenty
  • możliwości wykorzystania pracowni mobilnej KPCEN na zajęciach z uczniami
Wymiar
4 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Opłaty
40 zł