Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Wymagania na egzaminie ósmoklasisty 2023 - język angielski
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
Nauczycieli języka angielskiego.
Cele

a) Przedstawienie wymagań egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2022-2023.

b)Przedstawienie praktycznego aspektu zmian na przykładzie zadań
z arkuszy egzaminacyjnych.

c) Przekazanie wskazówek do przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w 2023 roku.

Tematyka

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty na rok szkolny 2022-2023 w stosunku do roku 2019-2020.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł