Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Codeweek 2022: Zakodowany ruch
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Cele

wyposażenie nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w przykłady ćwiczeń łączących rozwój fizyczny i muzyczny z umiejetnością kodowania.

Tematyka

- Ruch, muzyka, kody a rowzój dziecka.

- Przykłady zabaw łączących kodowanie z aktywnością fizyczną.

- Przykłady zabaw łączących kodowanie z aktywnością muzyczną.

Szkolenie organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania Code Week 2022.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł