Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Edukacja dla bezpieczeństwa - zmiany w podstawie programowej
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Cele

upowszechnienie informacji o zmianach w podstawie programowej od roku szkolnego 2022/23

Tematyka
  • analiza podstaw programowych pod kątem zmian
  • wskazówki do realizacji podstaw programowych na podstawie własnych doświadczeń

Zajęcia odbędę się 10 października w godz. 17.00 - 18.30 w formie zdalnej.

Zajęcia poprowadzi specjalista kpt. rez. mgr inż. Sławomir Żochowski.

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Ewa Kondrat (881-93-12-18)
Opłaty
0 zł