Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kurs dla mentorów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
dla nauczycieli pełniących (lub chcacych pełnić) rolę mentora
Cele
 • pogłębienie wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu awansu zawodowego i innych przepisów prawa oświatowego;
 • pogłębienie wiedzy na temat dokumentacji i przepisów prawa obowiązującego w szkole;
 • przypomnienie dokumentów odnoszących się do praw dziecka;
 • zapoznanie z zadaniami mentora i  pojęciem  mentoringu;
 • przedstawienie i wykorzystanie wybranych narzędzi coachingowych w diagnozie dotyczącej doskonalenia nauczyciela przygotowującego się do zawodu oraz inspirowania go do podejmowania wyzwań;
 • zapoznanie z pojęciem innowacja i jak ją realizować w szkole?
 • zapoznanie z zasadami obserwacji lekcji, prowadzenia lekcji otwartych oraz kryteriami oceny takich lekcji (poprawności merytorycznej, stosowania właściwych metod i form pracy, indywidualizacji nauczania, realizacji celów lekcji);
 • zapoznanie z współczesnymi kierunkami rozwoju dydaktyki i metodyki nauczania i umiejętności wykorzystania ich w praktyce;
 • poszerzenie wiedzy na temat umiejętności rozpoznawania potrzeb uczniów i indywidualizowania nauczania;
 • poszerzenie wiedzy na temat współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Tematyka
 1. Podstawy prawne awansu zawodowego;
 2. Prawo dotyczące organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym praw dziecka.
 3. Coaching i mentoring – wykorzystanie w pracy z nauczycielem przygotowującym się do zawodu;
 4. Innowacje pedagogiczne.
 5. Jak obserwować i być obserwowanym, przygotowanie do lekcji otwartych;
 6. Nowoczesne metody nauczania.
 7. Rozpoznawanie potrzeb uczniów, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i indywidualizacja nauczania.
 8. Umiejętność współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Wymiar
16 godzin
Kierownik
Małgorzata Trzeciak (502-20-29-63)
Współprowadzący
Ewa Kondrat (881-93-12-18), Danuta Potręć (881-93-33-67),
Opłaty
256 zł