Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Od wychowawczej roli metod aktywizujących do dobra, prawdy i piękna
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Wychowanie
Dla
Dla nauczycieli wszystkich typów edukacji
Cele

Upowszechnienie metod aktywizujących wychowujących do dobra, prawdy i piękna

Tematyka

Filozoficzna podróż w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie "Jak żyć?" w odniesieniu do dobra, prawdy i piękna

Różne filozoficzne interpretacje

Wychowanie przez działanie

Przykłady metod aktywizujących wychowanie do dobra

Przykłady metod aktywizujących wychowanie do prawdy

Przykłady metod aktywizujących wychowanie do piękna

Lekcja wychowawcza w praktyce

Bank pomysłów na działania wychowawcze

 

Wymiar
3 godzin
Kierownik
Justyna Miklaszewska-Polcyn (881-93-00-97)
Opłaty
48 zł