Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie z wykorzystania w nauczaniu e-podręczników, bądź e-zasobów, e-materiałów dydaktycznych
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Technologia informacyjno-komunikacyjna
Dla
Dla nauczycieli gminy golubsko-dobrzyńskiej w ranmach projektu "Wieksza wiedza - lepsza przyszłość"
Cele

doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela, w tym korzystanie z e-zasobów edukacyjnych

Tematyka
  • kompetencje informatyczne w pracy nauczyciela
  • e-zasoby jako alternatywne źródło wiedzy
  • zasobowe aplikacje dydaktyczne online
  • Zintegrowana Platforma Edukacyjna (e-podręczniki) i jej zastosowanie na lekcjach
  • posługiwanie się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • prawo autorskie na e-zasoby
Wymiar
5 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł