Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Egzamin ósmoklasisty w roku 2023 - język angielski.
Dane osobowe kandydata
Miejsce zatrudnienia
Zgłoszenie zostało wysłane.