Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Zajęcia edukacyjne " Zajęcia na pływalni w klasach 1-3"
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej - I etap nauczania (1-3)
Cele

 Poszerzenie wiedzy w zakresie prowadzenia zajęć na pływalni z uczniami klas najmłodszych

Tematyka

> Bezpieczeństwo podczas zajęć na pływalni – istotne akty prawne,

> Struktura i koncepcja prowadzenia zajęć na pływalni w klasach 1-3,

> Przydatne formy, środki i metody prowadzenia zajęć na pływalni,

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Jarosław Rybszleger (797-46-66-22)
Opłaty
0 zł