Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Szkolenie ze skutecznych metod indywidualnej pracy z uczniem
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Warsztat pracy nauczyciela
Dla
nauczycieli szkół Gminy Golub - Dobrzyń (realizacja Projektu "Większa wiedza - lepsza przyszłość)
Cele

- poznanie metod pozwalających na indywidualną pracę z uczniem

- przygotowanie do rozwijania potencjału ucznia i motywowania go do samodzielnej pracy

Tematyka

1. Tutor - kim jest i jaka jest jego rola.

2. Tutoring sposobem na rozwijanie mocnych stron ucznia.

3. Wybrane narzędzia coachingowe w indywidulanej pracy nauczyciela z uczniem.

4. Style uczenia się.

5. Inteligencja Wieloraka wg Howarda Gardnera.

Wymiar
5 godzin
Kierownik
Danuta Potręć (881-93-33-67)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł