Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Edukacja przez ruch naturalną strategią uczenia się dzieci
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dla
nauczycieli SP Gąsawa
Cele

-wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela o ciekawe pomysły prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem elementów Edukacji przez ruch. 

Tematyka

- założenia systemu edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

- strategie uczenia się wg prof.R.Więckowskiego,

- udział w kinezjologicznych zabawach dydaktycznych i ćwiczeniach sytemu EPR,

- poznanie metody dynamicznych obrazów systemu EPR

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Małgorzata Pawłowska (881-93-42-56)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł