Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Rozwijanie postaw przedsiębiorczych, kreatywności i pracy zespołowej uczniów
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Doradztwo zawodowe i kształcenie zawodowe
Dla
Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chodczu w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kosciuszki w Chodczu"
Cele

Wyposażenie nauczycieli w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości

na podstawie wybranych metod aktywizujących.

Tematyka

- Kreatywność, twórczość, przedsiębiorczość-podstawy teoretyczne.

-Rozpoznawanie twórczego potencjału ucznia

-Zasady i metody rozwijania kreatywnego myślenia i przedsiębiorczości

-Przykłady ciekawych lekcji z wychowawcą -elementy treningu twórczości, kreatywne rozwiązywanie problemów

-Konstruowanie przykładowych scenariuszy lekcji i ćwiczeń rozwijających kreatywność i  przedsiębiorczość uczniów

 

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Dorota Andrzejewska (881-93-31-90)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł