Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Doskonalenie umiejętności pracy metodą eksperymentu z wykorzystaniem metod aktywizujących
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Dla
n-li szkół w Inowrocławiu w ramach projektu "Zostań Omnibusem III"
Cele

zwiększenie skuteczności działań nauczycieli na rzecz zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi poprzez przeprowadzanie obserwacji, eksperymentów i doświadczeń

Tematyka

1. Podstawa programowa a rozwijanie umiejętności rozumowania, w tym myślenia krytycznego

2. Doświadczenia i eksperymenty w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej - analiza tekstu z wykorzystaniem techniki TOC

3. Opracowanie listy doświadczeń i eksperymentów dla różnych poziomów nauczania, wizualizacja korelacji treści kształcenia

4. Prezentacja dobrych praktyk - propozycje i dyskusja

5. Eksperymentowanie w aspekcie strategii i metod skutecznego uczenia się uczniów - wykorzystanie technik TOC i innych metod aktywizujących

6. Eksperymentowanie jako sposób rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów - wykorzystanie technik TOC do wizualizacji tematyki doświadczeń/eksperymentów i problemów

7. Wymagania stawiane szkolnym doświadczeniom i eksperymentom, technika gałęzi

8. Etapy realizacji zajęć związanych z działalnością badawczą uczniów (doświadczenia, eksperymenty, analiza tekstu) wzbogacone o techniki TOC

9. Podsumowanie zajęć - "mówiąca ściana" - To realizuję, To udoskonalę, To zastosuję

Wymiar
8 godzin
Kierownik
Krzysztof Rochowicz (881-93-00-91)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł