Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Kształtowanie umiejętności społecznych i psychomotorycznych na lekcji wychowania fizycznego
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Zdrowie i profilaktyka
Dla
nauczycieli wychowania fizycznego SP w Gąsawie
Cele

- rozwijanie i wzbogacaniepracynauczycielawychowania fizycznego w aspekciekształtowania kompetencjispołecznych

- prezentacja i analiza dobrych praktyk

- wymiana doświadczeń

Tematyka

- kompetencjea umiejętności społeczne

- umiejętności psychomotorycznerozwijane przez aktywność fizyczną

- gry i zabawy ruchowe kształtujące poszczególne umiejętnośći społeczne i psychomotoryczne

Wymiar
4 godzin
Kierownik
Adam Szymański (571-46-25-89)
Współprowadzący
Agnieszka Przybyszewska (881-93-31-88),
Opłaty
0 zł