Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Maturalne ABC – informatyka – formuła egzaminu od 2023 r.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Egzaminy zewnętrzne
Dla
nauczycieli informatyki w szkołach ponadpodstawowych
Cele
  • prezentacja zmian w zakresie egzaminu maturalnego z informatyki od roku szkolnego 2022/23
  • praca z materiałami źródłowymi
  • prezentacja modelu pracy z uczniami
Tematyka
  • zmiany w strukturze egzaminu maturalnego na rok szkolny 2022/23
  • zmiana wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie egzaminu maturalnego na rok szkolny 2022/23
  • lista środowisk, programów użytkowych i języków programowania na egzaminie maturalnym w 2023 roku
  • rodzaje i formy zadań egzaminacyjnych oraz przydatność poszczególnych rodzajów zadań do sprawdzania wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  • przyporządkowywanie do zadań egzaminacyjnych wymagań ogólnych i szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  • analiza zasad oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych
Wymiar
2 godzin
Kierownik
Grażyna Szabłowicz-Zawadzka (881-93-43-50)
Opłaty
0 zł