Akredytacja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty decyzja nr (WEPSiP.546.6.2020.KM)
kpcen facebook kpcen twitter kpcen youtube kpcen instagram
kpcen bip
Mianowanie, wymiana doświadczeń nauczycieli podczas awansu zawodowego.
Rodzaj
Kursy, warsztaty, szkolenia, seminaria
Dział
Awans zawodowy, prawo oświatowe i zarządzanie
Dla
Nauczycieli języków obcych.
Cele

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami podczas awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Tematyka

1. Przedstawienie zasad awansu na nauczyciela mianowanego.

2.Prezentacja przez każdego nauczyciela jego dotychczasowych osiągnięć podczas awansu, w którym momencie awansu jest.

3. Konsultacja z ekspertem awansu nauczycieli z języków obcych.

 

Wymiar
2 godzin
Kierownik
Wanda Wakuła-Kunz (881-93-73-24)
Opłaty
0 zł